Hizmetlerimiz

Kişiye Özel Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi, ilk uygulanmaya başladığı yıllardan bu yana tüm yönüyle oldukça önemli bir gelişim göstermiş ve artık günümüzde oldukça yüksek gebelik oranları ile bu tedaviden sonuç alabilmek mümkün hale gelmiştir.

Ancak özellikle günümüzde tüp bebek için kişiye özel tedavi planları ön plana çıkmaya başlamış ve bu hususta da tüp bebek tedavisi düşünen kişiler, kişiye özel tüp bebek tedavisi nedir? Sorusunun cevabını merak edip araştırmaya başlamıştır.

Kişiye özel tüp bebek tedavisi, tüp bebek tedavi planının eşlerin bireysel özelliklerine göre yapılmasıdır. Kadının detaylı hikayesinin alınması, varsa daha önceki tedavilere ait öykünün öğrenilmesi, muayene ile rahim ve yumurtalıkların değerlendirilmesi, yumurtalık rezervinin tespiti, gerekli ön testlerin planlanması ve  sperm analizi sonrasında mevcut durumun tespit edilmesi ve var ise sorunların saptanarak bu sorunlara odaklanarak gerçekleştirilen planlar dâhilinde eşlere kişiye özel tüp bebek tedavisi uygulanmaktadır.

Kişiye özel tüp bebek tedavisinin en önemli avantajı, yumurta büyütme için her hasta için aynı ve tek yöntemin uygulanmaması kişiye özel şemanın belirlenmesidir. Kişiye özel tüp bebek tedavisi, tedavi gören kişilerin pek çok açıdan değerlendirilerek kendileri için özel olarak belirlenen planlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.  Özellikle bu hususta kadınların;

 • Yumurtalıklarının durumu (Yumurtalık rezervi)
 • Yaşı
 • Kilosu, boyu yani vücut kitle indeksi
 • Daha önce almış olduğu tedaviler
 • Hormonal özellikler
 • İnfertilte süresi
 • Mevcut ya da geçirilmiş hastalık öyküleri

gibi durumlara bağlı olarak bir tedavi belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Yani kişiye özel tüp bebek tedavisi, eşlerin  tüm özellikleri dikkate alınarak en doğru ve en verimli değerlendirmeyi sağlamak ve beraberinde kadının tüp bebek tedavisine en iyi yanıtı vermesini sağlayarak, hem en güvenli hem de başarı ihtimali en yüksek tüp bebek tedavisinin uygulanmasının sağlanmasıdır.

Kişiye Özel Tüp Bebek Tedavisi Nedir?

Nasıl ki bir kişinin vücut ölçülerine göre dikilen elbise, bir başka kişiye tam olmayacaksa, tadilat gerekecekse, nasıl ki yüksek tansiyon ya da şeker hastalığı için bir kişiye verilen ilaç tipi ve dozu bir diğerinden farklılık gösteriyorsa, tüp bebek tedavisinde de kullanılacak yumurtalık uyarım protokolünün ve tedavi gidişatının kişiye özel, onların bulgularına özel planlanması da çok daha verimli bir süreç olmasını sağlayacaktır.

Yani her kadında benzer ilaç şema ve dozunun kullanılmasından ziyade gerekli ön değerlendirme sonrasında, bulgulara özel planlama yapılması hem elde edilecek yumurta sayısını hem de embriyo kalitesini etkileyecektir. Bu kapsamda, kullanılacak ilaç tipi, şekli, dozu, takip sıklığı, çatlatıcı iğne yapılma zamanı, yumurta toplama saati, embriyo transfer günü ve embriyo sayısı ile tüp bebekte ilave yapılacak işlemler de bu bireyselleştirme kapsamında düşünülüp eşlere özel olarak planlanabilir.

Kişiye Özel Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

 Kişiye özel tüp bebek tedavisi nasıl olmalıdır? Sorusuna yanıt olarak; Bu hususta tüp bebek tedavisi uygulaması tamamiyle  eşlerin özelliklerine göre şekillendirilmelidir. Yumurtalık rezervi iyi olan kişilere uygulanacak olan yaklaşım ile yumurtalık rezervi az olan kişilere uygulanacak yaklaşımın farklı olması, sonuçların da olumlu olma şansını oldukça etkilemektedir.

 • İlk Muayenede Yapılacaklar:

Eşlerin ilk başvurularında detaylı öykülerinin alınması çok kıymetlidir. Daha önceden geçirilmiş hastalıklar, görülen tedaviler açısından değerlendirme, yapılan tetkiklerin incelenmesi fazlaca bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır.

Kadının muayenesi sonrasında rahimin doğuştan var olabilen gelişim aykırılıklarının (tek boynuz rahim, perde vb) tespiti, rahim içine baskı yapan ve gebelik şansını olumsuz etkileyebilecek miyom ve polip varlığının tespiti ve yumurtalık rezervinin belirlenmesi  önemlidir. Buna göre yapılacak olan yumurtalık uyarım protokolü şekillendirilebilir.

Muayene sonrasında eşlerden istenecek ilave testler planlanır ve sonuçlarına göre örneğin şeker düzeylerinde bir yükseklik ya da tiroid değerlerinde bir farklılık varsa uygun tedavinin planlanması, vitamin düzeylerinde (Folik asit, Vitamin B12 ya da Vitamin D) düşüklük varlığında gerekli desteğin başlanması uygun olacaktır.

Tekrarlayan gebelik kaybı, tüp bebek başarısızlığı, erken yaşta yumurta sayı azlığı ya da ciddi sperm sayı düşüklüğü ve ya azospermi  varlığında kadın ve erkeğe kromozom analizi yapılması bazı farklı kromozomal durumları (kopma, yer değiştirme, fazlalık ya da eksiklik) tespit etmek ve önlem almak açısından uygun olacaktır.

Tekrarlayan gebelik kaybı v arlığında kadında kalıtsal pıhtılaşmada sorun yaratabilecek bazı rahatsızlıkların taranması yerinde olacaktır.

Çikolata kisti ya da geçirilmiş karın ameliyatı öyküsü varlığında içi sıvı dolu, tıkalı tüp varlığını dışlamak için rahim tüp filmi çekilmesi de önemlidir.

 • Yumurta Rezervi Yüksek Olan ya da Polikistik Overi (PCOS) Olan Hastalarda Bireyselleştirme:

Yumurtalık rezervi yüksek olan, özellikle polikistik over sendromu olan hastalarda olabildiğince düşük doz ilaç kullanımı ile kontrollü olarak çok yumurta almak, aşırı uyarım sendromu riskini azaltmak için kısa etkili çatlatıcı iğne kullanmak,  oluşan embriyolar içerisinde blastokist aşamasına kadar gelişimini tamamlamış en kalitelilerini seçmek ve öncelikle farklı tüplerde dondurup, ardından başka bir ay rahim içi hazırlığı sonrasında çözüp nakletmek gebe kalma ihtimalini oldukça yükseltecek ve ilaveten sağlık açısından da bir risk oluşturmayacaktır.

Çünkü bu grup hastalarda eğer bu prensiplere uyulmazsa vücutta sıvı toplanması, nefes darlığı, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında etkilenme, hastaneye yatırma ve karından sıvı çekilme gerekliliği doğurabilecek aşırı uyarım sendromu (OHSS) görülme riski yükselmektedir.

 • Yumurta Rezervi Düşük Olan Hastalarda Bireyselleştirme:

Yumurtalık rezervi az olan kadınlar içinse olabildiğince fazla yumurta eldesi sağlayacak uygun protokolün seçimi başarı şansını etkileyecektir. Kişiye özel yumurtalık uyarım protokolünün belirlenmesi, ilaç tipi ve dozunun seçilmesi, gelişen yumurta keselerinin yakın takibi ve doğru zamanda çatlatıcı iğne yapılması çok önemlidir.

Çünkü özellikle düşük over rezervinde gelişen az sayıdaki yumurta kesesinde erken çatlama riski yükselmektedir. O nedenle yakın takiple en doğru zamanın belirlenmesi hem erken çatlama olmadan yumurta elde edilme ihtimalini arttıracak hem de alınan yumurtanın olgun olma ihtimalini yükseltecektir.

Kullanılacak çatlatıcı iğne tipi ve dozu da yine elde edilecek yumurta ve olgun yumurta sayısını etkileyecektir.

 • Daha Önce Döllenme Problemi Öyküsü Varlığında Bireyselleştirme:

Tüp bebek tedavisinde döllenmeyi sağlamak için, olgun kalitedeki her bir yumurta içine bir sperm mikroskop altında enjekte edilmektedir. Bu teknik ile ertesi gün yapılan değerlendirme ile yumurtaların döllenme durumları anlaşılmaktadır.

Normal şartlarda meni spermi (erkeğin boşalma sıvısındaki sperm)      ile döllenme oranları %80 civarında, cerrahi yolla sperm elde edilmiş olanlarda ise (TESE, PESA) döllenme ihtimali %70-80 civarında olabilmektedir.

Eğer hastamızın daha önce gördüğü tedavisinde bu beklenen oranlardan daha düşük oranda döllenme elde edildi ise, ya da yapılan sperm analizinde sperm kaynaklı, döllenme şansını azaltabilecek bir şekilsel farklılık saptandı ise (globozoospermi vb), döllenme oranlarına katkı sağlaması için tüp bebek tedavisine ilaveten piezo elektirik ya da Ca-ionofor gibi yöntemlerin kullanılması elde edilecek döllenmiş yumurta sayısını arttıracaktır.

 • Olgun Yumurta Oranında Azlık Varlığında Bireyselleştirme:

Tüp bebek tedavisinde yumurtalık uyarımı sonrasında, genel yaklaşım olarak önde giden folliküller 17 mm civarında boyuta ulaştığında çatlatıcı iğne uygulamakta ve 36 saat sonrasında da yumurta toplama işlemini yapmaktayız.

Çatlatıcı iğne gününde follikül boyutları 14-15 mm ve üstü olan yumurta keselerinden yumurta ve olgun yumurta elde edilme şansı yüksek olmaktadır. Bu prensiplere uyularak yapılan tüp bebek tedavisi sonrasında toplanan yumurtaların normal şartlarda %80’i olgun kalitede yani işleme alınabilir olgunlukta (matür yumurta) olmaktadır.

Eğer  hastamızda daha önce yapılmış olan tüp bebek tedavisinde olgun yumurta oranında bunun ötesinde bir düşüklük varsa bu durumda yeni bir uygulamada çatlatıcı iğne zamanlamasının biraz daha geciktirilerek yapılması, yumurta sayısı izin veriyorsa ikili çatlatıcı iğne kullanılması gibi önlemler netice ulaşılacak olgun yumurta sayısını olumlu etkileyebilecektir.

 • Tekrarlayan Tüp Bebek Başarısızlığının Yaygın Nedenleri ve Bu Grup Hastalarda Bireyselleştirme:

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı varlığında eşlere yeni bir tedavi planı yapmadan önce mutlaka başarısızlığa sebep olabilecek kadına ya da erkeğe ait bir faktör olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu kapsamda kadında rahim iç yapısının ultrasonla özellikle 3 boyutlu ultrason ile değerlendirilmesi önemlidir. Rahim içinde yer kaplayan, bebeğin yerleşme şansını düşürebilecek miyom ya da özellikle 1 cm’den büyük polip varlığında histeroskopi yapılarak sorunun giderilmesi faydalı olacaktır.

Kadında kontrolsüz yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da tiroid rahatsızlığı varlığı da tüp bebekte başarı şansını olumsuz etkilemektedir. Bu durumda gerekli tarama ve sorun varlığında uygun tedavi yöntemleri ile gerekli planlamanın yapılması başarı şansını yükseltecektir.

Belirgin kilo fazlalığı olan (vücut kitle indeksi 30’un üstünde olan) kadınlarda, yeni bir uygulama öncesinde yaşam şeklinin düzene sokulması, egzersizin arttırılması, kilo verilmesi hem elde edilecek yumurta ve embriyo kalitesini olumlu etkileyecek hem de düşük riskini azaltacaktır.

İçi sıvı dolu tüp (hidrosalpenks) varlığında tüp bebek tedavisinin başarılı olma şansı neredeyse yarı yarıya düşmektedir. Böyle bir durum varlığı açısından özellikle risk altındaki hastalar daha önceden herhangi bir nedenle karın ameliyatı geçirmiş olan, çikolata kisti olan, pelvik inflamatuar hastalık (rahim, tüp, yumurtalıkları ilgilendiren enfeksiyon) geçirmiş olanlardır.

Bu kapsamda gerekli görülen olgularda rahim tüp filmi planlanması ( HSG) ve hidrosalpenks tespit edilirse önce tüpe yönelik cerrahi girişim ardından yeni bir tedavi planlanması yerinde olacaktır.

Hastanın var ise daha önceden uygulanmış olan tedavi detayları açısından da irdelenmesi, erken çatlama problemi varsa çatlatıcı iğne zamanlamasının, yumurta eldesinde azlık ya da olgun yumurta oranında azlık varsa çatlatıcı iğne zamanlama ve tipinin belirlenmesi de sonuçta elde edilecek embriyo sayısını arttıracak ve gebelik şansına olumlu etkide bulunacaktır.

Kişiye Özel Tüp Bebek Tedavi Planı Nasıl Oluşturulur?

Yazımızın ön bölümlerinde de bahsettiğimiz gibi, kişiye özel tüp bebek tedavi planı ancak kapsamlı bir ön değerlendirme, gerekli testlerin planlanması ve ardından mevcut bulgulara göre tedavi şeması oluşturulması ile mümkün olabilmektedir. Elbette hekimin tecrübesi ve bu alanda geçirdiği süre de bu tedavilerde başarı açısından çok belirleyici olacaktır.

Kullanılan Tedavi Protokolünün Bana Özel Tasarlandığından Nasıl Emin Olabilirim?

Tedaviye başlamadan önce ve başlarken, detaylı öykünüz alındı, ön değerlendirme testleriniz planlandı, hekiminiz tarafından dikkatlice değerlendirildiniz ve yaşınız, yumurta sayınız, boyunuz, kilonuz ve önceki tecrübelerinize göre bir tedavi planı oluşturuldu ise, ilaçlarınız ve dozlarınız size özel belirlendi ise tedaviniz size özel planlanmıştır.

Elbette bu kapsamda sizin de bu alanda tecrübeli, asıl uzmanlığı üreme ve gebeliğe yardımcı tedaviler olan bir hekim seçmiş olmanız da tedavi verimliliğini ve başarıyı etkileyecektir.

Tüp Bebekte Kişiye Özel Yaklaşım Başarı Oranını Artırıyor mu?

Bireyselleştirilmiş bir tedavi şeması oluşturulması, yeni bir uygulama öncesinde genel sağlıkla ilgili gerekli taramaların yapılması ve önlemlerin alınması ardından yapılan bir tüp bebek tedavisi ile  sonuçta elde edilen yumurta ve embriyo kalitesi arttırılabilmekte ve tedavi sonrasında elde edilecek gebelik şansı da yükselmektedir.

Kişiye Özel Tüp Bebek Tedavisinin Önemi Nedir?

Günümüzde tüp bebek tedavisinin seyrini değiştiren önemli gelişmeler ve yöntemler bulunurken, özellikle kişiye özel tüp bebek tedavisi, yüksek başarı oranlarının elde edilebilmesi adına son derece önemli bir yere sahip olmaktadır.

Öncelikle daha önceden tüp bebek tedavisi denenen ancak başarılı sonuçlar alınamayan çiftlerde, tekrarlayan bu tutunamama durumunun altında yatan farklı nedenlerin değerlendirilerek başarısızlığa neden olan durumun tespiti ve bunun engellenmesi için çalışmalar yapılması, kişiye özel tüp bebek tedavisinin en önemli faydalarından biridir.

Bu sorunların belirlenip ortadan kaldırılması veya bu sorunlara yönelik önlem alınması başarı ihtimalini yükseltecektir.

Aynı zamanda dondurulmuş embriyo transferi uygulamalarında da kişiye özel hazırlık sonrasında en uygun zamanda transfer yapılması, bu tedavinin sonuçları açısından oldukça kritiktir.

Bu nedenle de kişiye özel bir tüp bebek tedavisi uygulaması gerçekleştiren, alanında uzman ve bu hususta son derece deneyimli doktorların tercih edilmesi gerekmektedir. Tüp bebek tedavisi fiyatları gibi tüm tüp bebek tedavileri için en uygun fiyatlara sahip ve başarılı sonuçlar elde edilen bir doktor arıyorsanız, Prof. Dr. MEHTAP POLAT’ı güvenle tercih edebilirsiniz. 

İletişim Bilgileri

Yazar: Prof. Dr. Mehtap Polat
Telefon: +90 530 011 41 33
E-Posta: [email protected]

Prof. Dr. Mehtap Polat

18 yılı aşkın meslek hayatım boyunca mesaimin neredeyse tama yakını bebek sahibi olmak isteyen çiftlere yönelik tedavilerle geçti. Çocuk isteği olan ve tedavi gereği olan çiftlerin bu süreçte ne kadar kırılgan, naif ve hassas olduklarının farkındayım. Bu nedenle hastalarımla yaptığım ilk görüşme anından itibaren, kendilerine olabilecek en yüksek başarı oranını sunmak için bilimsel veriler ışığında güncel, kaliteli, özenli ve çifte özel bireyselleştirilmiş tedavi uygulamanın gayreti içindeyim..

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu