Ana Sayfa

HİDROSALPENX

Hidrosalpenx Ne Demektir ve Tüp Bebekte Ne Önemi Vardır?

Tüplerin karın boşluğuna açılan ucunun tam tıkanması sonrasında, içinin sıvı ile dolarak şişkin görülmesi hidrosalpenks olarak tanımlanır. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, geçirilmiş cerrahi müdahaleler ve çikolata kisti gibi durumlar hidrosalpenkse neden olabilirler.

Hidrosalpenks tanısı; ultrasonografi, histerosalpingografi yani ilaçlı rahim tüp filmi ya da laporoskopi ile konulur. Hidrosalpenks gerek kendiliğinden gebe kalmaya engel olması, gerekse tüp bebek tedavi başarısını azaltması nedeniyle önem arz etmektedir.

Yapılan son çalışmalar göstermiştir ki; hidrosalpenks varlığı tüp bebek tedavisi uygulanan hastalarda gebe kalma olasılığını % 50 düşürmekte, gebe kalan hastalarda ise dış gebelik ya da düşükle sonuçlanma olasılığını arttırmaktadır.

Tüp bebek tedavisi öncesi hidrosalpenks tanısı alan hastalarda laparoskopik (kapalı ameliyat) yöntemle tüpün alınması (salpenjektomi) düşünülmelidir. Eğer daha önce, geçirilmiş operasyonlara bağlı olarak ya da çikolata kisti nedeniyle karın içinde çok şiddetli yapışıklık var ise, tüpün rahimden çıktığı noktadan bağlanması (kornual ligasyon) da planlanabilir.

Bu açıdan bakıldığında tüp bebek tedavisi öncesi hidrosalpenks tanısı alan hastalarda cerrahiden kaçınılmaması önemlidir. Çünkü hidrosalpenx, hem gebe kalınabilirlik, hem de düşük riski açısından çok önemli, düzeltilebilir bir olumsuz faktördür.