Ana Sayfa

EMBRİYO TRANSFERİ

EMBRİYO TRANSFERİ İŞLEMİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Yumurta toplama gününden 2 gün sonra, embriyo kalitesi değerlendirilmekte ve 2 ya da daha fazla iyi kaliteli embriyosu olan hastalarda 5. gün blastokist aşamasında, daha az sayıda embriyosu olan ve dolayısı ile seçme şansı olmayan hastalarda ise 3. gün embriyo transferi yapılması planlanmaktadır. Blastokist aşamasında embriyolar ile yani toplamadan 5 gün sonra transfer yapılması ile gebelik şansı, 3. gün transferine gore daha da yükselmektedir. Elbette unutulmamalıdır ki, embriyonun 5. güne kadar laboratuvarda takip edilebilmesi ancak uygun laboratuvar koşullarının varlığında sözkonusu olabilmektedir Biz de kliniğimizde, taze transfer yaptığımız hastaların %70-75’inde 5. gün transferi yapmaktayız.

Transfer edilenler dışında, kaliteli embriyoları var olan hastalarda, 5.ya da 6. Gün, uygun kalitedeki embriyolar dondurularak saklanabilmektedir. Donma çözme tedavisi sonrasında, sağ kalım oranları %99-100 olmakta ve en az taze uygulamaya yakın gebelik oranları elde edilebilmektedir.

Transfer işlemi idrara sıkışık olarak yapılmaktadır. Çünkü idrar torbası dolu olduğu zaman, rahim aksı düzelmekte ve hem karından ultrasonografi ile değerlendirmek mümkün olmakta, hem de çok daha kolay transfer yapılabilmektedir.

Transfer için vajene muayene aleti( spekulum) yerleştiri
lmekte ve rahim ağzı steril sıvı ile temizlenmektedir. Ardından, embriyo yüklü transfer kateteri, rahim ağzından geçirilerek, embriyolar rahim içine nakledilmektedir. Işlem sırasında karından ultrasonografi yapılarak rahim gözlenmekte ve embriyoların yerleştirileceği yer görülebilmektedir. Ancak bu sırada hastaya ağrı verecek herhangi bir şey olmamaktadır.

İşlem sonrasında hastamız sedye ile odasına alınmakta ve 30-45 dakika dinlendikten sonra gidebilmektedir.