Ana Sayfa

EMBRİYO DONDURMA

TÜP BEBEKTE DONDURARAK SAKLAMA

Embriyo dondurmanın avantajları nelerdir?

6 Mart 2010 tarihinde yürürlüğe giren yeni Tüp Bebek Yönetmeliği ile transfer edilen embriyo sayısına yasal kısıtlama getirilmesi, ülkemizde, embriyo dondurmanın önemini daha da arttırmıştır.

Embriyolarının dondurularak saklanmasının tüp bebek uygulamalarında
önemli bir yeri vardır. Tüp bebekte gebelik şansını azaltmadan, çoğul gebelik riskini en aza indirgemek için etkin bir embriyo transferi politikası izlemek gerekir. Transfer edilecek olanlar dışında, elde edilen kaliteli, fazla embriyolar ise dondurularak saklanmalıdır. Embriyoların dondurularak saklanmasının hem ekonomik hem de psikolojik yararları vardır. Dondurulan embriyoların çözülerek transferi uygulamasında, hastaya minimal ilaç kullanımı ve takiple transfer gerçekleşebilmektedir. Ayrıca bazı hastalarda, özellikle 20 ya da daha fazla yumurta elde edilmiş ise, tüm embriyoların dondurulması ile   ovaryen hiperstimülasyon sendromu (aşırı uyarım sendromu-OHSS) riski ortadan kalkmaktadır.


Donma Çözme Uygulamalarında Başarı Şansı Ne Kadardır?

 Günümüzde embriyoların dondurularak saklanmasında en güncel ve başarılı teknik vitrifikasyondur. Vitrifikasyonda yavas kontrollü dondurma yöntemine göre daha yüksek konsantrasyonlarda  kryoprotektanlar kullanılmakta; embriyolar çok hızlı bir şekilde (-12.000C/dakika) direkt olarak -196 C0 lik sıvı azot ile temas etmekte ve bu sayede de buz kristallerinin oluşumu engellenmektedir. Vitrifiye edilmiş embriyoların çözülmesi sonrasında, özellikle blastokist aşamasında (yumurta toplama sonrasında 5. ya da 6. gün) embriyo dondurulmuş ise, sağ kalım oranları %97-98 civarında olmaktadır.

Ayrıca taze uygulamalarda olan yüksek kan estrojen seviyesine maruz kalmaması da, rahim iç tabakasının embriyoyu kabul etmesi açısından olumlu bir faktördür. Dolayısıyla, saygın bir tüp bebek merkezinde çözme uygulamaları ile gebelik oranları, en az taze uygulama kadar gebelik.

Donma Çözme Uygulaması İçin Hasta Nasıl Hazırlanır?

 Çözme uygulaması, taze uygulamaya göre çok daha basit ilaç kullanımı (çok daha kısa süreli ve takip gerektirmeyen) veya ilaçsız-doğal bir ayda planlanabilir. Her iki protokolün da gebelik oranları benzerdir.

Yumurta Toplamadan sonra 3. gün veya 5. gün dondurulmuş olması, başarı şansı açısından fark yaratır mı?

Evet. Her iki durumda da vitrifikasyon metodunda sağ kalım oranları yüksektir ancak, daha seçilmiş embriyolar olmaları nedeniyle 5. gün (blastokist) transferlerinde başarı şansı çok daha yüksek olmaktadır.

Bu nedenlehastaların merkez seçimi yaparken, merkezlerin dondurma programları ve bu yolla gebelik oranlarını sorgulamalarını tavsiye etmekteyiz. Embriyo dondurmanın önemli olduğu durumlar;

1-) Transfer edilen embriyo dışında kalan kaliteli embriyoların saklanmasına devam edilebilmesi açısından,

2-) Hastalarımızın tedavisi sırasında eğer aşırı uyarım sendromu riski söz konusu ise, o ay taze transfer yapmayıp, emniyetli tarafta olmak adına, tüm embriyolar dondurularak saklanabilir. Böylece geç başlangıçlı aşırı uyarım sendromu (OHSS) riski bertaraf edilmiş olacaktır,

3-) Preimplantasyon genetik tanı (PGD) ya da tarama (PGS) amacıyla blastokist biyopsisi yapılan hastalarda.

Biz merkezimizde 5. ya da 6. Gün, blastokist aşamasına ulaşmış olan embriyoları dondurarak saklamaktayız. Ardından 1-2 ay sonra çözme uygulaması planlamaktayız. Bu şekilde. Blastokist aşamasındaki embriyoların çözülmesi ile hayatta kalma oranları, %97-98 olmakta ve gebelik şansı da en az taze uygulama kadar hatta biraz daha  iyi olmaktadır.

Şu an güncel olan Tüp Bebek Yönetmeliği Uyarınca, belli koşullar dahilinde, yumurtalık dokusu, yumurta, testis dokusu ya da sperm dondurma da sözkonusu olmaktadır. Ayrıca artık, rezervi düşük olan, bekar bayanların da, doğurganlıklarını koruyabilmeleri amacıyla, yumurta dondurmalarına müsade edilmektedir.