Ana Sayfa

YUMURTALIKLARIN UYARILMASI

YUMURTALIKLARIN UYARILMASI

 Kişiye özel, bireyselleştirilmiş tedavi şeması belirlendikten sonra, seçilen protokol uyarınca, adetin 2. ya da 3. günü yumurtalık uyarımına başlanmaktadır.

 Tedavide kullanılacak doz belirlenirken, hastanın yaşı, var ise daha önce yapılan tüp bebek denemelerine verilmiş olan cevap, vücut kitle indexi, her iki yumurtalıkta bulunan antral follikül sayısı yani yumurtalık rezervi dikkate alınarak doz ayarlaması yapılmalıdır. Tüm bu hususlara dikkat edilerek, mümkün olabilecek en düşük doz ile uyarım yapılması, hem hasta emniyeti hem de yüksek başarı oranları elde edilmesine yardımcı olacaktır.

 TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE KULLANDIĞIMIZ PROTOKOLLER;

 1) Uzun Protokol ( Luteal long lucrin protocol, gerekli hallerde öncesinde doğum kontrol hapı eklenebilmektedir.)

 2) Kısa Protokol (Antagonist protokol )

 3) Sulandırılmış Lucrin Protokol ( OC-Mikrodoz flare up protokolü)

  4) Yumurtalık Hassaslaştırıcı Protokol ( Letrozole (Femara) protokolü)

 5) Mini IVF Protokolü

 6) Shangai Protokolü

 Tedaviye başlandıktan sonra, günlük olarak belirlenen dozlarda ilaç kullanımı (Gonal F, Puregon, Menopur, Menogon, Fostimon, Merional) başlamaktadır. Kullanılacak ilaçların her gün düzenli olarak tarif edildiği şekilde kullanılması önemlidir.

 İlaç kullanımı sırasında belli aralıklarla ultrasonografi ile folliküler gelişim takibiniz yapılacak ve aynı zamanda her gelişinizde kanda estradiol düzey ölçümü yapılacaktır. Kan kontrolü ve ultrasonografi için aç olmanıza gerek yoktur. Sonuçlara göre, ilaç dozlarınız tekrar belirlenecek ve sonrasında yapılacak kontrol zamanınız sizlere bildirilecektir.

 Ultrasonografik değerlendirmede, folliküller yeterli boyuta ulaştıkları zaman çatlatıcı iğne (Ovitrelle/Pregnyl/Gonapeptyl- Triptorelin) enjeksiyonu yapılmakta ve 34-36 saat sonrasında hafif anestezi altında yumurta toplama işlemi yapılmaktadır. Hangi çatlatıcı iğnenin yapılacağına, follikül yanıtınıza göre karar vermekteyiz. Çatlatıcı iğne gününde, 11mm’den büyük boyutta 14 ya da daha fazla follikül var ise ve antagonist yani kısa protokol kullanılmış ise, çatlatıcı iğne olarak triptorelin kullanmayı tercih etmekteyiz. Bu sayede aşırı uyarım sendromu riski belirgin olarak azalmaktadır.

 Yaklaşık %10-15 olguda, tedavi çatlatıcı iğne yapılmadan iptal edilebilmektedir. İptalin en önemli nedenleri, yetersiz folikül gelişimi, foliküller arası belirgin çap uyumsuzluğu olması ya da aşırı estradiol düzey yüksekliğidir.