Ana Sayfa

TÜP BEBEK DIŞI TEDAVİ SEÇENEKLERİ

AÇIKLANAMAYAN GEBE KALMAKTA SIKINTI NE DEMEKTİR?

Yapılan değerlendirmelerinde herhangi bir sorun saptanmadığı halde, kadın yaşı 35 yaş altında 12 ay, 35 yaş üstünde 6 ay korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen, gebe kalınamamasına, açıklanamayan infertilite denilmektedir. Ön değerlendirme mutlaka aşağıda bahsedeceğimiz hususları içermelidir;

  • Yumurtalamanın olduğunun tespiti,
  • Tüplerin geçirgenliğinin var olduğunun tespiti,
  • Rahim içinin normal olduğunun, herhangi bir anatomik problem (uterin septum ya da uterin anomali vb) ya da yer işgal eden lezyon ( myoma uteri, polip vb) olmadığının tespiti,
  • Yumurtalık rezervinin normal olduğunun tespiti,
  •  Semen analizinin normal olduğunun tespiti

Herhangi bir neden saptanamadığı halde neden bazı çiftler gebe kalmakta sıkıntı çekmektedirler? Bu durumu açıklamak için çeşitli olasılıklar düşünülmektedir. Follikül gelişimi, yumurtlama ya da luteal faz dediğimiz embriyonun rahime tutunduğu dönemdeki ufak farklılık ve bozukluklar, sperm ve yumurta transportunda bozukluklar ya da embriyonun rahim iç tabakasına tutunması yani implantasyonunda sıkıntılar nedeniyle görülebilmektedir.

Bu grupta yer alan çiftlere yaklaşımda, tedavi seçeneklerinin etkinliği, emniyeti ve maliyeti göz önüne alınarak seçim yapılmalıdır.  Bu durumdaki çiftlerde, sadece yumurtlama zamanı cinsel ilişkide bulunma ile gebelik oranı her ay başına %1-3 civarında olmaktadır.

Açıklanamayan gebe kalmakta sıkıntı çeken çiftlerde, yaşam şeklinde yapılacak bazı değişiklikler, örneğin sigara ve alkol içiminin sınırlandırılması ve mümkünse bırakılması, yoğun kafein kullanımından kaçınılması ve vücut kitle indexinin normal aralıklara (20-25 kg/m2) çekilmesi gebelik oranlarına olumlu katkıda bulunabilir. Eğer hastada kasık ağrısı semptomu yoksa laparoskopi yapılması önerilmemektedir.

Genelde önerilen başlangıç tedavi, yumurtalamayı uyarıcı( 1-2 follikül gelişimi amacıyla) hap (Klomen, serophene, femara) ya da günlük iğne (Gonal F, Puregon, Menopur, Menogon, Fostimon, Merional) kullanımı ardından da intrauterin inseminasyon yani aşılama işleminin eklenmesidir. Günlük iğne kullanımı ile, gebelik oranları, hap kullanımına göre daha yüksek olduğu için, ben de kendi pratiğimde eğer aşılama tedavisi yapacak isem, günlük iğne ile uyarım yapmayı tercih ediyorum. Günlük iğne ve ardından aşılama tedavisi ile gebelik şansı uygulama yapılan ay başına %15-17 civarında olmaktadır.

Aşılama işleminde, geliştirilen folliküller istenilen boyuta ulaşınca çatlatıcı iğne (Ovitrelle, pregnyl) yapılmakta ve ardından 36-40 saat sonrasında, yıkanmış konsantre spermler, özel bir kateter yardımı ile  rahim içine nakledilmektedir. Aşılama, hemen daima ağrısız bir işlemdir ve anestezi uygulanma gereği bulunmamaktadır. Aşılama tedavisi sonrasında özel bir istirahat ya da rapor kullanma gereği yoktur. Günlük hayata rahatlıkla dönülebilmektedir.

Eğer 3-4 siklus aşılama tedavisine rağmen gebelik elde edilemiyor ise, tüp bebek tedavisine geçilmesi önerilmelidir..