Ana Sayfa

RADYOFREKANSLI LABORATUVAR KONTROL SİSTEMİ

RI WITNESS; 

Gözü Hep Üzerimizde...

Yumurta, sperm ve embriyolarınızı, tıpkı sizlerin titizliğinizle, üstelik 7/24 takip eder...

Tedaviniz süresince huzurla uyuyabilirsiniz...

RI WITNESS (ŞAHİTLİK) SİSTEMİ NEDİR?
 

RI Witness sistemi, tüp bebek

laboratuvarındaki tüm aktiviteleri 7/24

monitorize eden bir bilgisayar sistemidir.

RI Witness sistemi otomatiktir, bu nedenle

barkod sistemi olarak adlandırılan diğer

witness sisteminden farklı olarak materyallerin

nakli ve işlemleri sırasında, embriyoloğun

işlem yaptığı materyalleri tekrar tekrar

okutmasına gerek olmaksızın hasta kimliğinin

kontrolünü sağlar.

RI Witness sistemi, tüp bebek laboratuvarında

gün boyu yapılan sperm hazırlanması,

yumurta toplama, mikroenjeksiyon, embriyo

transferi, embriyo dondurma, embriyo çözme

ve embriyo biyopsi işlemlerini sürekli otomatik

olarak kontrol eder ve kayıt altına alır.

 

RI WITNESS SİSTEMİNİN HASTA İÇİN ÖNEMİ NEDİR?


Bünyesinde RI Witness sistemi olan bir merkezi seçtiğinizde, huzurla uyuyabilirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki işlemleriniz olabilecek en güvenli şekilde yapılmaktadır. Tüm tedavi basamaklarınız sürekli kontrol altındadır.  

Aynı zamanda sistemin çok hızlı olması ve işlemi yapan kişinin materyalleri okutmasına gerek kalmaması nedeniyle de embriyonun inkübatör dışında geçireceği süre oldukça azalmaktadır.

RI WITNESS SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

1-) Öncelikle çifte, kendi kimlik ve dosya bilgilerini içeren kendilerine özel bir kart verilir. Çiftin merkeze her başvurusunda ve tedavinin tüm basamaklarında bu kartı yanında taşıması önemli ve gereklidir.

2-) Çiftin kendilerine özgü kodlarını içeren etiketleri oluşturulur ve kendilerinin işlemlerinde kullanılacak tüm materyaller bu özel etiketler ile işaretlenir.

3-) Tüp bebek laboratuvarı içindeki tüm çalışma alanları, bu etiketlerden yayılan  radyofrekans sinyaller ile tarandığı için,  RI Witness sistemi çiftin tedavisinin her basamağını ve yapılan tüm işlemleri otomatik ve eksiksiz olarak kontrol eder ve kayıt altına alır.

4-) RI Witness sistemi, tüp bebek işlemi sırasında çifte ait sperm ve yumurta hücresini tanır ve embriyoloğun doğru örneklerle işlem yaptığını kontrol ederek embriyoloğu teyit eder ve kayıt altına alır.

5-) Oldukça nadir de olsa, eğer çifte ait olmayan hücreler ile çiftin örnekleri aynı çalışma alanında yan yana konmuş ise, sistem hatayı fark eder ve henüz embriyolog işlemine başlamadan, laboratuvar içinde çok güçlü sesli ve ışıklı uyarı ile tüm personeli uyarır. Hata olmasını engeller.

6-) Embriyo transferi öncesinde,  çifte ait kart ve embriyonun yer aldığı kap etiketi ile birlikte okutulur ve embriyonun çifte ait olduğu teyit edildikten sonra embriyo transferi gerçekleştirilir.

Bu şekilde çifte (gerek erkek, gerekse de kadın) ait biyolojik materyallerin olduğu tüm tüpler ve kaplar otomatik olarak, insan faktörünü ortadan kaldıracak şekilde, kontrol edilmiş olur.

RI WITNESS SİSTEMİ İLE BARKOD WITNESS SİSTEMİNİN FARKLARI NELERDİR?

RI Witness sistemi, radyofrekans kimliklendirme uygulamasını kullanır. Bu nedenle sadece RI Witness sistemi işlemlerin başladığı ilk andan bitimine kadar olan basamakları eksiksiz olarak kontrol ve monitorize eder.

RI Witness sistemi, tedavinizde kullanılan tüm materyalleri çalışma alanının her yerinden kendiliğinden ve otomatik olarak algılar ve okur. Böylece embriyoloğun işi kesintiye uğramadan devam eder. Ancak barkod witness sisteminde işlem yapılan her materyalin, çalışma alanın dışında okuyucu cihaza doğru tutulması ve okutulması gerekir. Bu da embriyoloğun hem işini yavaşlatır (yumurta ve embriyoların dışarıda kalma süresini uzatır) hem de insan faktörüne bağlı hata riskini beraberinde taşır.

RI Witness sistemi, otomatize bir sistem olduğu için, kimseye ihtiyaç duymaksızın tüp bebek laboratuvarını 7/24 sürekli kontrol eder ve her zaman gözü laboratuvarın üzerindedir. Ancak barkod witness sisteminde, sistem çalışabilmesi için embriyoloğun kullanacağı tüm materyalleri okutmasına ihtiyaç duyar. Bu nedenle de eğer embriyolog işlem yaparken elindeki numuneleri sisteme okutmayı unutursa, sistem hiçbir şekilde kontrol sağlayamaz ve işlemlerin güvenliği tehlikeye girebilir.

RI Witness sistemi olan laboratuvarda, eğer çalışma alanında aynı anda 2 farklı hastaya ait numune varsa, sistem bunu anında fark eder, alarm çalarak ekibi uyarır. Ancak barkod sisteminde sistemin bunu fark etmesi mümkün değildir ve embriyolog doğru numuneleri okutsa da işlem yaparken diğer hastaya ait numuneyi alırsa sistem bunu ayırt edemez. Bu nedenle barkod sistemi, RI Witness sisteminin aksine, insani hata payını sıfırlamaz...